Campanya de Foment Cultural

Cultiplica’t

[CAT] Direcció d’art per la campanya “Cultiplica’t”, una iniciativa del Departament de Cultura de Catalunya dissenyada per promocionar l’oferta cultural.

El Missatge Paraigua: Cultiplica’t | Cultura + Multiplicar + Catalunya

Ens dirigim a una ciutadania plural amb un to modern, fresc i directe. “Cultiplica’t” no és només un eslògan, és una invitació a explorar la rica diversitat cultural que Catalunya té per oferir.

Per transmetre visualment aquest sentiment de multi oferta cultural, hem escollit un llenguatge visual contemporani amb un toc surrealista. Utilitzarem l’efecte de mirall infinit, creant un sistema gràfic molt visual que reforça l’eslògan.

Explora, gaudeix i deixa’t multiplicar per la cultura!

 

[ESP] Dirección de arte para la campaña “Cultiplica’t”, una iniciativa del Departamento de Cultura de Cataluña diseñada para promocionar la oferta cultural.

El Mensaje Paraguas: Cultiplica’t | Cultura + Multiplicar + Cataluña 

Nos dirigimos a una ciudadanía plural con un tono moderno, fresco y directo. “Cultiplica’t” no es solo un eslogan, es una invitación a explorar la rica diversidad cultural que Cataluña tiene para ofrecer.

Efecto Espejo

Para transmitir visualmente este sentimiento de oferta cultural múltiple, hemos elegido un lenguaje visual contemporáneo con un toque surrealista. Utilizaremos el efecto de espejo infinito, creando un sistema gráfico muy visual que refuerza el eslogan.

¡Explora, disfruta y déjate multiplicar por la cultura!

 

[ENG] Art direction for “Cultiplica’t” campaign, an initiative by the Department of Culture of Catalonia designed to promote the cultural offer.

The Umbrella Message: Cultiplica’t | Culture + Multiply + Catalonia

We address a plural citizenry with a modern, fresh, and direct tone. “Cultiplica’t” is not just a slogan; it’s an invitation to explore the rich cultural diversity that Catalonia has to offer.

To visually convey this sentiment of multiple cultural offerings, we have chosen a contemporary visual language with a surreal touch. We will use the infinite mirror effect, creating a very visual graphic system that reinforces the slogan.

Explore, enjoy, and let yourself be multiplied by culture!